v. 1.0
danger

poslední
aktualizace: 10. 08. 2020

Produkty

 

 

 - koordinátor bozp

 

 - ostatní služby v bozp

 

 - stavební dozor investora

 

 - projekční činnost

 

 - zajištění strážní služby na staveništi / objektu

 

 - all in - různé kombinace výšeuvedených služeb

              za výhodných podmínek

 

 

Propojením těchto služeb získáte výhodu bezproblémové komunikace, urychlení výstavby a v neposlední řadě také snížení nákladů za podmínek uchování vysokého standardu.

 

diagram